Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle 1. derece deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Tarih boyunca Türkiye’de yer alan farklı medeniyetler de deprem gerçeği ile karşı karşıya gelmiştir. Türkiye tarihinde çok sayıda yıkıcı deprem afeti örneği vardır. Bunlardan en çok hatırlananı 17 Ağustos 1999 depremidir. Bu depremde çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Pek çok aile dağılmış, pek çok ev yerle bir olmuştur. Arama çalışmaları ve yıkılan binaların yeniden inşası çok uzun zaman almıştır. Türkiye nüfusunun %70’i birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi içinde yaşamaktadır. Bu durum, olası bir depremin yine yıkıcı sonuçlar yaratacağını açıkça göstermektedir. Bu nedenle Türkiye topraklarında yaşayan her bir konut sahibinin DASK yaptırması elzemdir.

Zorunlu deprem sigortası, her bir konut sahibinin yaptırması gereken, adından anlaşılacağı gibi zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta sistemi ile her konutun depreme karşı sigorta güvencesi altında olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda devletin deprem sonrasında mali yükünü bir nebze azaltmak için de DASK’ın önemi büyüktür. Devlet, DASK yaptırılması için belli başlı yaptırımlar uygulamaktadır. Bir konut sahibi evine elektrik ya da su bağlatmak istediğinde hizmet veren kurum DASK yaptırıldığına dair bir belge istemekte, belge verilmediği takdirde hizmet vermemektedir. Bu yaptırımların toplumu bilinçlendirmede önemli seviyede faydası olmuştur. DASK yaptırmayan kişiler, deprem sonrasında devletten herhangi bir tazminat talep edemezler.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak her bireyin sosyal sorumluluğudur. Bu sigorta hem kişinin hem de ülkenin deprem sonrası hizmetlerinin bir güvencesidir. Deprem sonrası can kaybı kadar mal kaybı da hem devleti hem de vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Evi yıkılan kişilerin hayatta sahip olduklarını kaybetmemeleri için DASK yaptırmaları zorunludur. DASK, poliçe düzenleme yetkisi olan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yaptırılmalıdır. Aksi takdirde yapılan sigortanın devlet nezdinde geçerliliği olmayacaktır.

DASK Primi Nasıl Ödenir?

Deprem sonrası yaşanan hasarların ödenmesi için DASK’a iletilmesi gereken bazı belgeler vardır. Poliçe fotokopisi, tapu belgesi fotokopisi, hasar ihbarı bilgisi, açık adres ve iletişim bilgileri bu belgelerin arasında yer almaktadır. Eğer zorunlu deprem sigortası haricinde bir başka kurumdan da deprem sigortası yapıldı ise bu poliçe mutlaka DASK’a bildirilmelidir. Evrakların tesliminden sonra eksper tarafından inceleme yapılacak ve hasarda netleşildiği takdirde en geç 1 ay içerisinde hasar tazminatı ödenecektir.