DASK Zorunlu Mudur?

DASK, zorunlu bir sigorta çeşididir. Bu zorunluluk Afet Sigortaları Kanunu’nda açık bir şekilde ifade edilmektedir. DASK yaptırmayan kişiler deprem sonrasında devletin sunduğu hiçbir yardımdan faydalanamazlar. Ayrıca DASK yaptırılmamış olan evlere su, elektrik ve doğalgaz da bağlanmamaktadır. Bu hizmetleri veren kurumlar kişilerden DASK yaptırıldığına dair belge istemekte ve belge olmaması durumunda hizmet vermemektedirler. Bu uygulama DASK’ın daha geniş bir çerçeveye yayılmasında başarılı bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası deprem, deprem sonucu yangın, deprem sonucu patlama, deprem sonucu tsunami ve deprem sonucu yer kaymasına karşı teminat sağlar. Bu olaylar sonucunda meydana gelen maddi hasarlar, devlet tarafından karşılanır. DASK yaptırmayan kişiler deprem nedeniyle yaşadıkları herhangi bir hasarı devletten talep edemezler. 17 Ağustos depreminin yıkıcı sonuçlarından biri de yıkılan binalar ve evsiz kalan insanlar olmuştur. Bu nedenle DASK yaptırmak son derece önemlidir. Bu sigortanın yaptırılıp yaptırılmadığının devlet tarafından titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir.

DASK Yaptırmamanın Cezası Var mı?

Zorunlu deprem sigortası binaların temellerini, tavanlarını, tabanlarını, taşıyıcı sistemlerini, merdivenlerini, sahanlıklarını, çatılarını, bacalarını, koridorlarını, ana duvarlarını ve bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlarını kapsar. Bu alanlar DASK ile teminat altına alınır ve deprem sonrası bu alanlarda meydana gelen zararlar devlet tarafından karşılanır. DASK yaptırılmadığı takdirde, meydana gelen hiçbir hasar devlet tarafından karşılanmayacaktır. Deprem sonrası devlet tarafından verilmiş ya da yaptırılmış olan meskenler de DASK kapsamına sokulabilmektedir. DASK yaptırıldıysa deprem ya da deprem sonrasında meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının neden olduğu tüm maddi zararlar devlet tarafından karşılanmaktadır.