Zorunlu Deprem Sigortası İçin Gerekli Belgeler

DASK almak için gerekli olan belli başlı evraklar vardır. Sigortalının adı, sigortalının adresi, sigortalının telefon numarası, sigortalının vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin kullanılış biçimi ve evin metrekare cinsinden brüt yüzölçümü DASK almak için iletilmesi gereken bilgilerdendir. DASK yaptırmak için tabu ile ilgili bilgiler gerektiğinden, tapu fotokopisi mutlaka gereklidir. Vergi beyannamesi verilmiş olan ancak ruhsatı olmayan binalarda tarihe göre değişen bir yönetmelik vardır. Bu binalar 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edildiyse inşaat ruhsatı aranmaktadır. Bu tarihten önce inşa edilen binalar kapsam dâhilindedir.

DASK Sigortası İçin Gerekli Evraklar

Zorunlu deprem sigortası beyan esasına dayanmaktadır ve depreme bağlı olarak doğabilecek zararlar bu beyan çerçevesinde karşılanmaktadır. Deprem sigortası yaptırmak için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

  • Sigorta sahibinin kimlik bilgileri,
  • Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,
  • Sigortalanmak istenen yerin açık adres bilgisi,
  • Tapu bilgileri, (mesken tapusu veya arsa tapusu)
  • Sigortalanmak istenen binanın inşa yılı,
  • Sigortalanmak istenen binanın yapı tarzı,
  • Bina toplam kat sayısı,
  • Binanın hasar durumu,
  • Mesken brüt yüz ölçümü,
  • Binanın kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)