DASK Poliçe Bedeli Hesaplama

DASK poliçesinin ve primlerinin hesaplanmasında izlenen önemli adımlar vardır. Bunların ilki binanın koşullarının tespit edilmesidir. Tespit yapıldıktan sonra hesaplama adımında rol oynayan 3 adet temel faktör vardır. Bu faktörler binanın bulunduğu bölgenin deprem risk derecesi, binanın yapı tarzı ve sigortalanacak meskenin metrekare olarak brüt yüzölçümüdür. Bu 3 faktör sigorta poliçesinin hesaplanmasında rol oynamaktadır. Kolayca özetlenmesi gerekirse, primler yüksek risk bölgelerinde daha fazla, düşük risk bölgelerinde daha azdır. Bu bölgelerin belirlenmesi için Türkiye deprem bölgeleri haritasına bakılmaktadır. Harita ve binaların yapısına göre değişen 15 farklı tarife fiyatı bulunmaktadır. DASK primleri peşin tahsil edilmekte ve DASK poliçesi makbuz niteliğinde görev almaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Primleri Nasıl Belirlenir?

DASK prim tutarları binanın bulunduğu deprem risk bölgesine, binanın yapı tarzına ve sigortalanacak yerin yüzölçümüne göre belirlenir. Primlerin belirlenmesinde Türkiye deprem bölgeleri haritası esas alınarak hareket edilir. Konut sahiplerine sunulacak 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır. DASK yaptırıldıysa, deprem sonrasında devletten hasar miktarını talep etme hakkı doğar. Bu hakkı talep edebilmek için DASK’a hasar ihbarı bilgisi, poliçe fotokopisi, tapu belge fotokopisi, açık adres ve iletişim bilgisi gönderilmesi gereklidir. Bu belgeler sonrasında tazminat tutarı kesinleştirilir ve evrak işleri tamamlandıktan sonra hasar tutarı en geç 1 ay içerisinde ödenir. Yıkıcı sonuçları olan deprem afetinden sonra böyle bir güvenceye sahip olmak, hayata daha kolay devam etmeyi sağlamaktadır.