DASK Hakkında

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle 1. derece deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Tarih boyunca Türkiye’de yer alan farklı medeniyetler de deprem gerçeği ile karşı karşıya gelmiştir. Türkiye tarihinde çok sayıda yıkıcı deprem afeti örneği vardır. Bunlardan en çok hatırlananı 17 Ağustos 1999 depremidir. Bu depremde çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Pek çok aile dağılmış, pek çok ev yerle bir olmuştur. Arama çalışmaları ve yıkılan binaların yeniden inşası çok uzun zaman almıştır. Türkiye nüfusunun %70’i birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi içinde yaşamaktadır. Bu durum, olası bir depremin yine yıkıcı sonuçlar yaratacağını açıkça göstermektedir. Bu nedenle Türkiye topraklarında yaşayan her bir konut sahibinin DASK yaptırması elzemdir.

Zorunlu deprem sigortası, her bir konut sahibinin yaptırması gereken, adından anlaşılacağı gibi zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta sistemi ile her konutun depreme karşı sigorta güvencesi altında olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda devletin deprem sonrasında mali yükünü bir nebze azaltmak için de DASK’ın önemi büyüktür. Devlet, DASK yaptırılması için belli başlı yaptırımlar uygulamaktadır. Bir konut sahibi evine elektrik ya da su bağlatmak istediğinde hizmet veren kurum DASK yaptırıldığına dair bir belge istemekte, belge verilmediği takdirde hizmet vermemektedir. Bu yaptırımların toplumu bilinçlendirmede önemli seviyede faydası olmuştur. DASK yaptırmayan kişiler, deprem sonrasında devletten herhangi bir tazminat talep edemezler.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak her bireyin sosyal sorumluluğudur. Bu sigorta hem kişinin hem de ülkenin deprem sonrası hizmetlerinin bir güvencesidir. Deprem sonrası can kaybı kadar mal kaybı da hem devleti hem de vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Evi yıkılan kişilerin hayatta sahip olduklarını kaybetmemeleri için DASK yaptırmaları zorunludur. DASK, poliçe düzenleme yetkisi olan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yaptırılmalıdır. Aksi takdirde yapılan sigortanın devlet nezdinde geçerliliği olmayacaktır.

Zorunlu deprem sigortası binaların temellerini, tavanlarını, tabanlarını, taşıyıcı sistemlerini, merdivenlerini, sahanlıklarını, çatılarını, bacalarını, koridorlarını, ana duvarlarını ve bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlarını kapsar. Bu alanlar DASK ile teminat altına alınır ve deprem sonrası bu alanlarda meydana gelen zararlar devlet tarafından karşılanır. DASK yaptırılmadığı takdirde, meydana gelen hiçbir hasar devlet tarafından karşılanmayacaktır. Deprem sonrası devlet tarafından verilmiş ya da yaptırılmış olan meskenler de DASK kapsamına sokulabilmektedir. DASK yaptırıldıysa deprem ya da deprem sonrasında meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının neden olduğu tüm maddi zararlar devlet tarafından karşılanmaktadır.

DASK Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

DASK almak için gerekli olan belli başlı evraklar vardır. Sigortalının adı, sigortalının adresi, sigortalının telefon numarası, sigortalının vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin kullanılış biçimi ve evin metrekare cinsinden brüt yüzölçümü DASK almak için iletilmesi gereken bilgilerdendir. DASK yaptırmak için tabu ile ilgili bilgiler gerektiğinden, tapu fotokopisi mutlaka gereklidir. Vergi beyannamesi verilmiş olan ancak ruhsatı olmayan binalarda tarihe göre değişen bir yönetmelik vardır. Bu binalar 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edildiyse inşaat ruhsatı aranmaktadır. Bu tarihten önce inşa edilen binalar kapsam dâhilindedir.

DASK Poliçesi Hesaplama

DASK poliçesinin ve primlerinin hesaplanmasında izlenen önemli adımlar vardır. Bunların ilki binanın koşullarının tespit edilmesidir. Tespit yapıldıktan sonra hesaplama adımında rol oynayan 3 adet temel faktör vardır. Bu faktörler binanın bulunduğu bölgenin deprem risk derecesi, binanın yapı tarzı ve sigortalanacak meskenin metrekare olarak brüt yüzölçümüdür. Bu 3 faktör sigorta poliçesinin hesaplanmasında rol oynamaktadır. Kolayca özetlenmesi gerekirse, primler yüksek risk bölgelerinde daha fazla, düşük risk bölgelerinde daha azdır. Bu bölgelerin belirlenmesi için Türkiye deprem bölgeleri haritasına bakılmaktadır. Harita ve binaların yapısına göre değişen 15 farklı tarife fiyatı bulunmaktadır. DASK primleri peşin tahsil edilmekte ve DASK poliçesi makbuz niteliğinde görev almaktadır.

DASK Adres Sorgulama

Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak ve deprem sonrasında hızlıca hizmet alabilmek için adres kodunu mutlaka öğrenmek gerekir. Bunun için internette de yaygınca kullanılmakta olan pek çok site bulunmaktadır. Bu adres kodu 1 Mart 2013 tarihinden beri kullanılmaktadır. Kullanımı zorunlu deprem poliçesi işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Yaşanan deprem afeti sonrası vakit kaybetmeden hizmet alabilmek için adres kodunu bilmek gerekir. Adres kodu 10 hanelidir. Türkiye içindeki her konutun bir adres kodu vardır. İnternet sitelerinde bulunan adımları izleyerek adres kodunu öğrenmek mümkündür.

Deprem sonrası yaşanan hasarların ödenmesi için DASK’a iletilmesi gereken bazı belgeler vardır. Poliçe fotokopisi, tapu belgesi fotokopisi, hasar ihbarı bilgisi, açık adres ve iletişim bilgileri bu belgelerin arasında yer almaktadır. Eğer zorunlu deprem sigortası haricinde bir başka kurumdan da deprem sigortası yapıldı ise bu poliçe mutlaka DASK’a bildirilmelidir. Evrakların tesliminden sonra eksper tarafından inceleme yapılacak ve hasarda netleşildiği takdirde en geç 1 ay içerisinde hasar tazminatı ödenecektir.

Türkiye gibi birinci dereceden afet bölgesi olan bir ülkede her bir yapının depreme dayanıklı olarak yapılması gereklidir. Yaşanan yıkımlar sonrasında sahip olunacak güvence, pek çok vatandaşın hayatını olumlu şekilde etkileyecektir. 17 Ağustos 1999 depreminin yıkıcı etkilerinden sonra düzenlenen zorunlu deprem sigortasının her konut sahibi tarafından mutlaka yaptırılması gereklidir. Bu sigorta hem ülkenin zor günlerinde başvuracağı bir birikim havuzu, hem de ev sahiplerinin yaşantılarını güvence altına alacakları önemli bir kaynaktır. Sigortanın tüm konut sahipleri tarafından yaptırılıp yaptırılmadığı devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeli ve toplumda yaşayan herkes bu konu hakkında bilinçlendirilmelidir. Ülkenin ve içinde yaşayan vatandaşların iyiliği için DASK asla ihmal edilmemesi ve her fırsatta ön plana çıkarılması gereken bir konudur.